สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565

25/7/2565 16:26:40น. 483
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565

อาจารย์เนตรนภา พรหมมา, อาจารย์พรพนา สมจิตร และอาจารย์กฤษฎา สารทอง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มอบหมายให้นิสิตสาขาอนามัยชุมชนชั้นปีที่ 4 จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และให้เกิดประโยชน์ นำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้แก่ วิชาอนามัยโรงเรียน วิชาควบคุมและป้องกันโรค และวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสาธารณสุขชุมชน เป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นประกอบไปด้วยเนื้อหา  1. การดูแลสุขภาพในโรงเรียน 2. สุขบัญญัติ 10 ประการ 3. การควบคุมป้องกันโรคอ้วนในโรงเรียน 4. การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 5. การล้างมือ 7 ขั้นตอน และ 6. การแปรงฟันที่ถูกวิธี 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์เนตรนภา พรหมมา   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์เนตรนภา พรหมมา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/7/2565 16:26:40น. 483
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565

#University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน