คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ (ขยะรีไซเคิล) ในหัวข้อ "จากขยะสู่ของใช้ใหม่ในสำนักงาน"

25/7/2565 17:46:11น. 509
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Green Office

          จากโครงการ AHSUP Green & Clean ที่คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะ ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการกำจัดขยะในองค์กร คณะฯจึงได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ (ขยะรีไซเคิล) ในหัวข้อ "จากขยะสู่ของใช้ใหม่ในสำนักงาน"

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม P2Green (กภ.พลากร อุดมกิจปกรณ์ และ กภ.พัชรินทร์ พรหมเผ่า)สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยแนวความคิดคือใช้ของที่ทิ้งแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสิ่งประดิษฐ์ที่รังสรรออกมา สามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบจากหลังคาบ้านที่เป็นปล่องไฟ สามารถใส่คลิปหนีบกระดาษได้ เปิดตัวหลังคาออกมาจะเป็นที่ใส่กระดาษโน้ต เปิดตัวฐานออกมาจะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ ด้านล้างสุดสามารถใส่ของใช้ได้ ส่วนด้านที่ตกแต่งเป็นพุ่มไม้ สามารถใส่ปากกา กรรไกร หรืออื่นๆได้ ส่วนช่องด้านหลังก็ยังสามารถใส่กระถางต้นไม้เพิ่มความสวยงามได้อีกด้วย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : คุณชนะพล จันทรากาศ สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ เป็นกล่องประทับตราแบบพกพา ซึ่งสามารถค้นหาตราประทับได้ง่ายยิ่งขึ้น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : ผศ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นกล่องเก็บของเอนกประสงค์

รางวัล Popular vote : คุณนพดล เมืองซื่อ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพลากร อุดมกิจปกรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
25/7/2565 17:46:11น. 509
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ (ขยะรีไซเคิล) ในหัวข้อ "จากขยะสู่ของใช้ใหม่ในสำนักงาน"

#กรีนออฟฟิศ #GreenOffice # มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #สหเวชศาสตร์ #MT #PT #AHS
#sdg3 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน