วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ กิจกรรม “เทคนิคการขายออนไลน์ – ไลฟ์สดอย่างไรให้ปัง”

27/7/2565 16:45:30น. 216
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ กิจกรรม “เทคนิคการขายออนไลน์ – ไลฟ์สดอย่างไรให้ปัง”
     วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา กิจกรรม “เทคนิคการขายออนไลน์ – ไลฟ์สดอย่างไรให้ปัง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ นามวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี และนายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน โดยเชิญวิทยากร นายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการขายออนไลน์ – ไลฟ์สดอย่างไรให้ปัง” เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่มาจากฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (BIO Economy Model : BCG) จากผู้ประกอบการตำบลดอกคำใต้ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประชาชนตำบลดอกคำใต้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
27/7/2565 16:45:30น. 216
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน