SEEN-ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การจัดการสารเคมี และการจัดการของเสีย

1/8/2565 13:08:05น. 338
University of Phayao
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 นายวีระวัฒน์ เมืองคำ และนายไพฑูรย์ ขำจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ ประจำคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การจัดการสารเคมี และการจัดการของเสีย แก่บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวีระวัฒน์ เมืองคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวีระวัฒน์ เมืองคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
1/8/2565 13:08:05น. 338
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน