คณะ ICT ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A ในลักษณะ Work Integrated Learning

2/8/2565 12:18:05น. 422
EEC Model Type A
           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) ในรูปแบบออนไลน์
           โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อหารือในการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A ในลักษณะ Work Integrated Learning และ EEC Model Type B Module Short Courses ร่วมกันในการผลิตบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม s-curve และ new s-curve


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
2/8/2565 12:18:05น. 422
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A ในลักษณะ Work Integrated Learning

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #EECModelTypeA #ICT_UP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน