คณะ ICT จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิตของคณะฯ มุ่งเน้นช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน

3/8/2565 11:34:26น. 424
มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิต
             เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง ICT 1107 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิตของคณะฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาของนิสิต และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน ซึ่งนิสิตที่ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติทางด้านความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือครอบครัวประสบปัญหาการเงิน
          ภายในพิธีมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทแก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 54 คน


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
3/8/2565 11:34:26น. 424
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิตของคณะฯ มุ่งเน้นช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิต
#sdg1 #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน