กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

6/8/2565 9:51:02น. 375
เพศสภาพ
วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อพิจารณานิสิตที่ยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศสภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการและผ่านระบบ MS-TEAMS


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
6/8/2565 9:51:02น. 375
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน