คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - Health and Safety SPSS - ประจำปี 2565

8/8/2565 10:21:45น. 1030
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้น หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก

1.คุณอรทัย สายทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้

2.พันจ่าอากาศเอก นพดล ดวงแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

3.คุณวสันต์ แสนจิตต์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ /องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ 

4.พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ จำรัส ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมถึงการสาธิตดับไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ บริเวณ ห้องสำนักงานคณะฯ และลานจอดรถ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร แม่บ้าน และ รปภ. เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในองค์กร


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
8/8/2565 10:21:45น. 1030
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - Health and Safety SPSS - ประจำปี 2565

#ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #Greenoffice
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน