กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อัตลักษณ์เวียงเรียนรู้ สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน”

8/8/2565 14:07:34น. 355
ส่งเสริมสุนทรียด้านพหุวัฒนธรรม

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อัตลักษณ์เวียงเรียนรู้ สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมสุนทรียด้านพหุวัฒนธรรมของนิสิต ณ พื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการ (UP SPACE) โดยได้เชิญ นายศรัณย์  เหมะ นักออกแบบนวัตกรรม จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาบรรยายในกิจกรรมดังกล่าว โดยในกิจกรรมได้มีให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ เช่น Brand Product Story Telling (การสร้างแบรนด์) , Visual Identity (การค้นหาอัตลักษณ์เพื่อการออกแบบ)  , Product and Packaging Design (การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ) ฯลฯ อีกทั้ง ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิตได้รับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาด้านสุนทรียภาพ ซึ่งเป็น อัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

#SDG11 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
8/8/2565 14:07:34น. 355
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อัตลักษณ์เวียงเรียนรู้ สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน”

##sdg11
#sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน