แจ้งเกิด !! พันธุ์ข้าวโพดใหม่ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดแปลงสาธิตแสดง ณ งานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

8/8/2565 14:45:02น. 698
แจ้งเกิด !! พันธุ์ข้าวโพดใหม่ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดแปลงสาธิตแสดง ณ งานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย " งานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พลิกพื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG) " ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมนักวิจัย เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์ฯ นำผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวโพด จำนวน 4 พันธุ์ใหม่ เข้าร่วมจัดแสดงบนแปลงสาธิต อีกมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างให้มีคุณภาพ

โดยภายในงานดังกล่าวฯ ประกอบไปด้วยการประชุมการบรรยายพิเศษ และการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเสนอผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การอารักขาพืช การผลิตและการใช้ประโยชน์จากธุรกิจเมล็ดพันธุ์ การจัดนิทรรศการเสนอผลงานวิจัย การจัดแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
8/8/2565 14:45:02น. 698
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


แจ้งเกิด !! พันธุ์ข้าวโพดใหม่ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดแปลงสาธิตแสดง ณ งานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน