ผู้อำนวยการสาธิต มพ.นำทีม บุคลากร นักเรียนและนิสิต สร้างฝายชะลอน้ำ เรียนรู้สร้างประโยชน์จากธรรมชาติ

8/8/2565 16:17:12น. 118
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองฯฝ่ายวิชาการ และบุคลากร จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (UI Green) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ประโยชน์ของฝาย” พร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนมุ่งหน้าสู่ลำน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลงมือทำฝายชะลอน้ำ


โดยการทำฝายชะลอน้ำนั้น ไม่เพียงแต่กักเก็บน้ำในฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง แต่ยังสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร นิสิตและนักเรียน ในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน การทำงานเป็นทีมและsoft skillให้แก่นักเรียน สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกและจัดการป่าไม้ที่อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตชุมชน ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
8/8/2565 16:17:12น. 118
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้อำนวยการสาธิต มพ.นำทีม บุคลากร นักเรียนและนิสิต สร้างฝายชะลอน้ำ เรียนรู้สร้างประโยชน์จากธรรมชาติ

##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #ฝายชะลอน้ำ #UIGreen #SDG14
#sdg4 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน