มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน

8/8/2565 16:42:28น. 295
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน
               โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานระหว่างส่วนงานของผู้บริหาร พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาร่วมปรับใช้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
               เมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน ณ Veranda High Resort จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในโครงการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา” โดย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ และการบรรยายในหัวข้อ “ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย” โดยรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายประฐมพงษ์ ทองรอด หลังจากนั้นคณะผู้บริการร่วมกัน ถาม-ตอบประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการบริหารส่วนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยา
              โดยโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมาย การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
8/8/2565 16:42:28น. 295
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน

#โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน #สำนักงานอธิการบดี #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน