คณะนิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนครั้งที่ 8

9/8/2565 17:15:18น. 352
ดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United nations Development Program : UNDP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ"แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 จังหวัดพะเยา" จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United nations Development Program : UNDP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ"แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านให้กับองค์กรต่างๆและส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา



   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
9/8/2565 17:15:18น. 352
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนครั้งที่ 8

#คณะนิติศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #sdg10 #sdg16 #sdg17
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน