วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

10/8/2565 13:52:28น. 397
#รับสมัครนิสิตใหม่
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท - ปริญญาเอก)
ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันนี้ - 12 กันยายน 2565
สมัครผ่านระบบออนไลน์ www.admission.up.ac.th
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3319 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แบบ 1.1
3320 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แบบ 2.1
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3432 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
3433 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แผน ก แบบ ก2
3434 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แผน ข
สามารถดูรายละเอียดและการสมัครได้ทาง
https://admission.up.ac.th
ปฏิทินสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
https://lc.libarts.up.ac.th/th/main/readcontent/slide/84
สอบถามข้อมูลได้ที่ งานวิชาการโทร. 02 655 1100 ,02 655 3700
Email : cmbkk.pr @up.ac.th
Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
10/8/2565 13:52:28น. 397
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #UniversityofPhayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #รับสมัครนิสิตใหม่ #ปริญญาโท #ปริญญาเอก
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน