วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบ iThesis"

10/8/2565 15:22:40น. 344
#การใช้ระบบ iThesis

               วันที่ 7 สิงหาคม 2565 งานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบ iThesis" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หลังจากนั้น ในช่วงเช้า อบรมขั้นตอนการลงโปรแกรม iThesis และ Microsoft Word Add-In โดย นางสาวกชมน ศรีคำภา กองบริการการศึกษา และการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เรื่อง การใช้งานระบบ iThesis โดย นางรัตติกาล จันตระกูล กองบริการการศึกษา ในช่วงบ่ายอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม endnote โดย สิบเอกพงศกร สุกันยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

             โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบ iThesis ในการจัดทำสารนิพนธ์สารนิพนธ์ฉบับร่าง และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 52 คน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
10/8/2565 15:22:40น. 344
Print Friendly and PDF

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ระบบ iThesis"

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #UniversityofPhayao #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน