เปิดบ้าน สาธิต มพ. ต้อนรับ คณะวิทย์ ม.อุบลฯ เข้าศึกษาดูงาน

11/8/2565 11:42:51น. 479
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.ชยันต์ บุญรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าต้อนรับ ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ศูนย์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ วมว. พร้อมชมนิทรรศการหุ่นยนต์ และบรรยากาศภายในโรงเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางใน การพัฒนาบุคลากรและองค์กรร่วมกัน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
11/8/2565 11:42:51น. 479
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน