คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปลูกสมุนไพรกับผู้นำชุมชนเพื่อสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

18/8/2565 16:16:48น. 90
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปลูกสมุนไพรกับผู้นำชุมชน เพื่อสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภายใต้"โครงการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากแอ่งแถะ"
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน พร้อมด้วยนางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง นักวิชาการศึกษา นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์ ผู้ช่วยนักวิจัย (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปลูกสมุนไพรกับผู้นำชุมชน
เพื่อสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภายใต้"โครงการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากแอ่งแถะ" ณ บ้านทุ่งมอก ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนและฝึกอบรมครบวงจรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยได้มีการลงแปลงปลูกต้นกล้าพืชสมุนไพรแอ่งแถะ จำนวน 100 ต้น เพื่อส่งเสริมต้นทุนการผลิตแก่ชุมชน และได้ฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร บ้านทุ่งมอก อีกด้วย โดยสมุนไพรที่ปลูกได้ จะถูกนำไปวิจัยต่อยอดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพโดยนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนำออกจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
18/8/2565 16:16:48น. 90
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปลูกสมุนไพรกับผู้นำชุมชนเพื่อสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

#งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม #งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน #คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน