คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565

19/8/2565 12:12:25น. 307
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต
     วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ กล่าวต้อนรับนิสิตฯ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี ได้พบปะกับนิสิตประจำชั้นปี แบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกับนิสิตที่อยู่ในกำกับ ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ได้พูดคุยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านๆ กับนิสิต

     กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตที่อยู่ในความดูแลทั้งกลุ่ม ได้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้ระบบการให้คำปรึกษามีประสิทธิภาพ ร่วมทั้งทำให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการเรียนของนิสิต และส่งผลต่อการศึกษาของนิสิต ตลอดจนทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
19/8/2565 12:12:25น. 307
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolOfMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน