มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านกิจการนิสิตนักศึกษา

20/8/2565 14:35:05น. 368
นิทรรศการด้านกิจการนิสิตนักศึกษา

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองกิจการนิสิต เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การดำเนินงานด้านกิจการนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  

เพื่อเป็นการแสดงผลงานรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการในกิจการนิสิต นักศึกษาของแต่ละสถาบัน โดยมีอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กฤษณะ จันนาค ประธานสภานิสิต และวายุ ภูพันนา นายกองค์การนิสิต เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (UP Identity) และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร ผู้นำนิสิตนักศึกษาหลายสถาบันที่ร่วมกิจกรรม ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต , ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
20/8/2565 14:35:05น. 368
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านกิจการนิสิตนักศึกษา

#sdg4 #sdg5 #sdg17
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน