คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินพื้นที่การเรียนรู้ (learning space) ประจำปี 2565

22/8/2565 14:19:45น. 323
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินพื้นที่การเรียนรู้ (learning space) ประจำปี 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ณ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในกิจกรรมการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022  โดยมี อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร รักษาการแทนหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกกฎหมาย ให้การต้อนรับและได้นำเสนอขั้นตอนการใช้บริการคลินิกกฎหมาย ที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมทั้งของนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งนี้จะมีการประกวด Pitching Day ในวันที่ 7 กันยายน 2565 และประกาศพื้นที่ที่ได้รับรางวัลต่อไป

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินพื้นที่การเรียนรู้ (learning space) ประจำปี 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ณ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ในกิจกรรมการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 โดยมี อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร รักษาการแทนหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกกฎหมาย ให้การต้อนรับและได้นำเสนอขั้นตอนการใช้บริการคลินิกกฎหมาย ที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมทั้งของนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้จะมีการประกวด Pitching Day ในวันที่ 7 กันยายน 2565 และประกาศพื้นที่ที่ได้รับรางวัลต่อไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
22/8/2565 14:19:45น. 323
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินพื้นที่การเรียนรู้ (learning space) ประจำปี 2565

#คลินิกกฎหมาย # มหาวิทยาลัยพะเยา #lawclinic #uplaw #school of law #SDG16 #sdg17 ##UPCM


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน