สโมสรนิสิต คณะ ICT จัดโครงการ ICT Sports For Health ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องภายในคณะฯ

22/8/2565 14:53:21น. 322
ICT Sports For Health
           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา สโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ ICT Sports For Health ประจำปีการศึกษา 2565เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมทักษะทางด้านการกีฬาให้แก่นิสิต อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ
           โดยภายในกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น เก้าอี้ดนตรี เรือบก กอล์ฟคนจน ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว และกินวิบาก เป็นต้น ซึ่งมีการแบ่งนิสิตภายในคณะทุกชั้นปี ออกเป็น 4 บ้าน คือ บ้าน A, B, C และ D บรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิต ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/8/2565 14:53:21น. 322
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สโมสรนิสิต คณะ ICT จัดโครงการ ICT Sports For Health ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องภายในคณะฯ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #lF #สโมรสรนิสิตคณะICT #ICTSportsForHealth
#sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน