ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยล้านนา วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022

25/8/2565 13:15:00น. 405
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยล้านนา วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022
     วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยล้านนา และ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยล้านนา แก่คณะกรรมการประเมินรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (learning space) ประจำปี 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ผณิณทรา ธีรานน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยล้านนา วิทยาลัยการศึกษา (บ้านหมอบุญญรัตน์)


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/8/2565 13:15:00น. 405
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยล้านนา วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg3 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน