นิสิต ป.โท สาขาภูมิสารสนเทศประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยมจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5

26/8/2565 11:00:45น. 736
รางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยม
           เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยม เรื่อง "การใช้ศักยภาพของข้อมูลดาวเทียมตรวจหาพื้นที่เพาะปลูกข้าว" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 “เทคโนโลยี นวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการเป็นผู้ประกอบการ” ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
26/8/2565 11:00:45น. 736
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิต ป.โท สาขาภูมิสารสนเทศประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยมจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #GIS_ICT #ICT_UP #ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่5
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน