วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล จังหวัดพะเยา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

26/8/2565 14:34:12น. 595
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล จังหวัดพะเยา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

    วันที่ 24 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล จังหวัดพะเยา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี

    ในโครงการฯ ได้เชิญวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ ดังนี้


    หัวข้อ : มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์


    หัวข้อ : หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิต โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ


    หัวข้อ : หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

    หัวข้อ : แนวทางการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการแบบก้าวกระโดด สำหรับผู้บริหาร โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

    เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการผลิตผลงานทางวิชาการและมีแรงจูงใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/8/2565 14:34:12น. 595
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล จังหวัดพะเยา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน