กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ในกิจกรรม UP Ambassador 2022

27/8/2565 17:34:28น. 586
UP Ambassador 2022

          วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ในกิจกรรม UP Ambassador 2022 (PRUP MC CONTEST 2022) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ในกิจกรรม UP Ambassador 2022 (PRUP MC CONTEST 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาทักษะด้านการเป็นพิธีกรให้กับนิสิตและทักษะการพูดในที่สาธารณะ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม Work shop “PRUP MC CONTEST 2022” ให้กับนิสิตได้ปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัยพะเยา

          และได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธี ไชยแสน พิธีกรมืออาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพูดฉับพลันในที่สาธารณะ” และเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 30 คน   

facebooktwitterline


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ยุพา คุ้มคำ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   yupa.kh@up.ac.th   
27/8/2565 17:34:28น. 586
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ในกิจกรรม UP Ambassador 2022

#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน