กองบริการการศึกษา เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงานการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่

28/8/2565 10:58:38น. 1482
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงานการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” (46ICT Innovative Technology To International Standards) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนได้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมจากทั่วประเทศ ณ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิไลลักษณ์ ครุฑปาน   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
28/8/2565 10:58:38น. 1482
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงานการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่

#กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน