โรงเรียนสาธิต มพ. ร่วมการแข่งขันในกิจกรรมครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลทักษะภาษาอังกฤษกลับบ้าน

29/8/2565 14:35:41น. 735
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เคลื่อนครบฤกษ์มงคลดิถีวารครบรอบ 100 ปี ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยมีความเป็นมาที่ยาวนาน และมีรากวัฒนธรรมทางการศึกษาที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อไปพัฒนาชุมชม สังคมและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์ อ.เมืองฯ และศูนย์ย่านมัทรี โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันมากมาย อาทิ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์, การเสวนาวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ, การแข่งทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ชิงถ้วยพระราชทาน ถ้วยเกียรติยศ เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตร นานาชาติ) คว้ารางวัลกลับบ้าน 3 รายการ ได้แก่

นางสาวณัฐธิดา ทองภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 โครงการ วมว.
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “เล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ” Story Telling Contest 2022


นายนรวิชญ์ มหาพรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 โครงการ วมว.
นายธัญพิสิษฐ์ ปี่แก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5 โครงการ วมว.
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ NSRU English Quiz ประเภททีม


นางสาวกานต์ธิดา ไชยโย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 โครงการ วมว.
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน Spelling Bee Contest


โดยมี อาจารย์นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์ อาจารย์อุทุมพร ศักดิ์โสภิณ และอาจารย์ธนวัฒน์ วีระแสง เป็นที่ปรึกษา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
29/8/2565 14:35:41น. 735
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสาธิต มพ. ร่วมการแข่งขันในกิจกรรมครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลทักษะภาษาอังกฤษกลับบ้าน

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #ครอบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
#sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน