SEEN-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดพะเยา

31/8/2565 7:29:18น. 575
University of Phayao

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ รวมทั้งนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย และกฏหมายสิ่งแวดล้อมในส่วนของการควบคุมมลพิษจากการระบายน้ำทิ้ง และรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
31/8/2565 7:29:18น. 575
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน