คณะ ICT ม.พะเยา อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และพื้นที่การแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565

31/8/2565 16:33:38น. 510
งานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT
           ช่วงระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” เพื่อนำเสนอผลงานและการแข่งขันนวัตกรรมของครู นักเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนของนักเรียนด้าน ICT ซึ่งมีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้จากทั่วประเทศ 81 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน
               โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และพื้นที่การแข่งขัน ซึ่งมีรายการแข่งขัน จำนวน 27 รายการ เช่น การแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ การแข่งขันจรวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การประกวดหนังสั้น เป็นต้น ซึ่งมีคณาจารย์ภายในคณะ ICT ร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันแต่ละประเภทอีกด้วย


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
31/8/2565 16:33:38น. 510
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ม.พะเยา อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และพื้นที่การแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #มหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ46ICT #ICT_UP
#sdg4 #sdg5 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน