สโมสรนิสิตคณะ ICT เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

31/8/2565 18:16:10น. 404
สโมสรนิสิตคณะ ICT ศึกษาดูงาน
      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานคุณภาพนิสิต นำโดยอาจารย์ณัฐดนัย คำขาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายวราพงษ์ คล่องแคล่ว หัวหน้างานวิชาการ, นายภานุวัฒน์ โลมากุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ,นายเลิศนิมิตร ด้วงบาง ประธานสโมสรนิสิตคณะ ICT และสโมสรนิสิตคณะฯ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างผู้นำนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน และนำมาซึ่งการพัฒนาการทำงานของสโมสรนิสิตให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
       โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมนายกองค์การกิจการนิสิต และ นายกสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตนักศึกษาร่วมกัน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิต ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
31/8/2565 18:16:10น. 404
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สโมสรนิสิตคณะ ICT เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #สโมสรนิสิตคณะICTศึกษาดูงาน #สโมสรนิสิตคณะICT #ICT_UP
#sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน