กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)

5/9/2565 13:29:20น. 402
Research-Based Learning
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย หัวข้อดังต่อไปนี้
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- การออกแบบและวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน
- ตั้งโจทย์วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
- ออกแบบวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ


โครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
และวางแผนวิจัยในชั้นเรียน นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติได้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 57 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
5/9/2565 13:29:20น. 402
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)

#Research-Based Learning #UniversityofPhayao
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน