สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่า รักษ์นกยูงไทย ภายใต้ “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา”

6/9/2565 15:09:13น. 599
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
        ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่า รักษ์นกยูงไทย ภายใต้ “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา” และกล่าวถึงการขับเคลื่อนพลังประชาชนในการอนุรักษ์นกยุงไทยและไพรพฤกษ์ พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์เครือข่ายอนุรักษ์นกยุงไทยให้แก่ผู้นำชุมชน และเยาวชน แสดงถึงการเป็นเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย สืบสานอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มอบโดย ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
        ในส่วนของกิจกรรมบวชป่า ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ พระเธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) แสดงพระธรรมเทศนา และร่วมเดินป่ากับคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เพื่อทำกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า ต่อด้วยกิจกรรมบวชป่าซึ่งเป็นกุศโลบายในการรักษาป่าไม้อีกวิธีที่เชื่อมโยงความเชื่อทางศาสนาเข้ากับการรักษาป่าไม้ ด้วยการทำพิธีบวชต้นไม้ ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเข้าพิธีบวช คือ ต้นไม้จะมีผ้าไตรจีวรพันรอบลำต้น เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักและมีความศรัทธาต่อพิธีบวชป่า
         ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วนอุทยานร่องคำหลวง และเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยและไพรพฤษ์ ในการจัดกิจกรรมร่วมขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่า รักษ์นกยูงไทย ภายใต้ “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา”     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฐชา กิจจา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
6/9/2565 15:09:13น. 599
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน