UPITI จัดกิจกรรม UP R2M Boot Camp ครั้งที่ 10

8/9/2565 14:42:46น. 360
UPITI

     เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2565 กลุ่มนิสิตจากคณะต่างๆหลากหลายคณะ ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสารสนเทศศาสตร์และการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รวมกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม UP R2M Boot Camp ครั้งที่ 10 ณ UP Spaceสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 10 จัดโดย กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ภายในกิจกรรมมีการเตรียมความพร้อมเพิ่มทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีตาความต้องการของตลาด การวิเคราะห์แผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC) และเทคนิคการนำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Pitching Technique) โดย คุณสฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน CEO & Co-Founder บริษัท อไลฟ์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด และทีมงาน และด้านการวางแผนการเงิน การจัดการองค์กรธุรกิจ การประเมินโครงการลงทุน โครงสร้างต้นทุนและรายได้ โดย ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะ วิธีคิด การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนิสิตได้เรียนรู้การเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงนักวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรม และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการทดสอบความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆแต่ละคณะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมที่จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ UP Space สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
8/9/2565 14:42:46น. 360
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UPITI จัดกิจกรรม UP R2M Boot Camp ครั้งที่ 10

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน