บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9/9/2565 16:19:46น. 341
ศึกษาดูงาน

นวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กองกิจการินิสิติ และผู้จัดการหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา UP Dorm ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และนำมาพัฒนาระบบงานด้านหอพักนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ทั้งนี้ นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นำเสนอภาพภาพร่วม การบริหารจัดการหอพักของมหาวิทยาลัย และการบริหารกิจกรรมสำหรับนิสิตที่พักอาศัยภายในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาUP Dorm                  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา     

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
9/9/2565 16:19:46น. 341
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน