วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงานกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการท่องเที่ยวไทยฯ

9/9/2565 17:02:17น. 315
#วิทยาลัยการจัดการ
                   วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมคณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานฯ งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ และงานวิชาการ เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงานกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการท่องเที่ยวไทย ในยุค Next New Normal ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการออกบูธในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักศึกษาได้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวังนางเลิ้ง 3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)


Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
9/9/2565 17:02:17น. 315
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับเข้าศึกษาในงานกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการท่องเที่ยวไทยฯ

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูต
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน