นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 64 วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องความท้าทายของการท่องเที่ยวไทย ในยุค Next New Normal

9/9/2565 18:24:05น. 486
#วิทยาลัยการจัดการ
            วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 64 จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการท่องเที่ยวไทย ในยุค Next New Normal ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุมวังนางเลิ้ง 3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง 5 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวขอบคุณวิทยากร พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม บุคลากร และนิสิต ถ่ายภาพร่วมกัน
            ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายของการท่องเที่ยวไทยในยุค Next New Normal” โดย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และช่วงสุดท้ายของกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เป็นการเสวนา เรื่อง “พลิกวิกฤตสู่โอกาสการท่องเที่ยวไทยหลังสถานกณ์โควิด 19” โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย
2. คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสานงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB
3. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยและกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
4. คุณศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ATUS

Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
9/9/2565 18:24:05น. 486
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน