คณะสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะ

12/9/2565 10:56:18น. 526
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ในวันที่ 2 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล  ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประธานหลักสูตรทั้งสองหลักสูตร  กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลทั้งการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ รวมถึงมีนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะและเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การสมัคร/การเรียน และมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติของทั้งหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งเยี่ยมชมโถงปฏิบัติการสำหรับทำกิจกรรมของนิสิตและห้องชมรมต่าง ๆ อีกด้วย    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
12/9/2565 10:56:18น. 526
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน