คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

12/9/2565 18:14:12น. 115
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา



  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2565 18:14:12น. 115
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน