ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม SEEN ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ในการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ

13/9/2565 7:50:56น. 511
University of Phayao
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัย Chiangrai-Decarbonization City (CDC): เพื่อการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ สร้างเศรษฐกิจสีเขียวและแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน (Eco – School)

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ได้ให้คำปรึกษากระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และแนวทางในการจัดทำ zero waste school นำเสนอแนวทาง และกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) แก่ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และคณะผู้ประเมิน Eco – School จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นับเป็นอีกงานบริการวิชาการ ที่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดเมืองคาร์บอนต่ำ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
13/9/2565 7:50:56น. 511
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน