คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ทฯ

13/9/2565 13:50:17น. 143
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มีความประสงค์จัดทาบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา เมอร์ลินบีช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอน ให้แก่นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 76 (9/2565) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2565 13:50:17น. 143
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน