ม.พะเยา ร่วมงาน Phayao show case and workshop เปิ้นแป๋ง ตั๋วผ่อ

13/9/2565 13:51:15น. 363
 Phayao show case and workshop


          มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย นำเสนอความสำเร็จด้านการวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ในงาน Phayao show case and workshop เปิ้นแป๋ง ตั๋วผ่อ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา ในวันที่ 9-10 กันยายน 2565

         ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานจากหน่วยงานราชการและเอกชนของจังหวัดพะเยา พบกับกิจกรรมแฟชั่นโชว์ จำหน่ายสินค้าของดีเมืองพะเยา กิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมร่วมสนุกภายในงานบูทจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด (ธงฟ้า) โดยในครั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ร่วมงานพร้อมเดินแบบชุดผ้าไทย โดยการออกแบบของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยาได้นำผลงานวิจัย ร่วมจัดแสดงคือ
     - UP SIGNATURE PRODUCT
     - โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ Phayao Learning City
     - เสพสุนทรีย์ วัด บ้านเวียง ระเบียงกว๊าน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน กองกิจการนิสิต
     - ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาและคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - การบูรณาการการเรียนการสอน และวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน "Marony" คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     - การเรียนการสอน สู่ชุมชน หลักสูตร Non-Degree กระบวนการคิดเชิงออกแบบ สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน กองบริการการศึกษา
     - การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อออกแบบนวัตกรรมชุมชนของ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - องค์ความรู้จากการวิจัยสู่การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
13/9/2565 13:51:15น. 363
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน