คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565

13/9/2565 13:52:22น. 251
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน และสิ่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom meeting 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2565 13:52:22น. 251
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน