หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดโครงการจิตอาสานิสิตเศรษฐศาสตร์ เพื่อฝึกสติ สมาธิของนิสิต และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

13/9/2565 13:54:22น. 241
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

        หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล ผู้รับผิดชอบโครงการ นำนิสตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการจิตอาสานิสิตเศรษฐศาสตร์ เพื่อฝึกสติ สมาธิของนิสิต และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ณ วัดป่าห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

            โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนเสฎฐ์ เดโชธนินท์ธร และคุณไพลิน ประทุมชัย ให้ความรู้ในหัวข้อ “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อต้านการทุจริต” และหัวข้อ“ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง” และพระครูใบฎีกาอภิญชัย มหาวิรโย ในหัวข้อ  “ศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อการศึกษา”  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2565 13:54:22น. 241
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดโครงการจิตอาสานิสิตเศรษฐศาสตร์ เพื่อฝึกสติ สมาธิของนิสิต และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน