กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนา UP Identity สู่ Smart Student

14/9/2565 10:55:01น. 381
up identity

วันทีี่ 12 กันยายน 2565 กองกิจการได้จัดโครงการพัฒนา UP Identity สู่ Smart Student โดยมีวัตถุประต์เพื่อเป็นการยกย่องผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตแก่สโมสรนิสิตคณะวิชาที่ได้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเกิดคุณค่าและทักษะชีวิตแก่นิสิต  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สโมสรนิสิตคณะวิชามีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหากิจกรรม (Creative Content) รวมทั้งการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)   โดยในโครงการได้การ เปิดเวทีเสวนาเรื่อง “การสร้าง Content กิจกรรมให้ Impact” ซึ่งเป็นการนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการการออกแบบกิจกรรรมเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารองค์กร การสร้างคุณค่ากิจกรรมผ่าน Content ได้แก่ 

  1. อ.ณัฐวุฒิ สมยาโรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
  2. ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. นางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง นักวิชาการศึกษา ที่ดูแลกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์

พร้อมด้วยประธานสโมสรนิสิตที่ได้รางวัลThe best Social Activity Creator Content 2022 ทั้ง 3 คณะ มาร่วมเสวนาเวทีดังกล่าว และช่วงท้ายกิจกรรม ได้รับเกีีียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบเกียรติบัตรให้แก่สโมนิสิตที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องสโมสรนิสิตคณะวิชาที่ได้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเกิดคุณค่าและทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สโมสรนิสิตคณะวิชามีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหากิจกรรม (Creative Content) รวมทั้งการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media) 

ประเภท รางวัล The Best Social Activity Creator Content

  • ชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาตร์

ประเภท รางวัล กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2565

  • ชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สโมสรนิสิตนิติศาสตร์
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
14/9/2565 10:55:01น. 381
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนา UP Identity สู่ Smart Student

#sdg4 #sdg17 #sdg5
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน