สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองเก่ามรดกโลกสุโขทัยสู่มาตรฐานสากล ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก(Global Sustainable

14/9/2565 21:32:29น. 400
มรดกโลก
           วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมาย ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญให้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(มหาชน) หรือ อพท. เพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) หรือ SEA ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองเก่าสุโขทัย กับภาคีเครือข่าย ผู้แทนภาคประชาชนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้เป็นการสรุปทางเลือกหรือมาตรการเพื่อความยั่งยืน ในการพัฒนาตำบลเมืองเก่าสุโขทัย คือ ก้าวไปสู่เมืองใหม่แห่งการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม สร้างภาคีเครือข่ายกับพื้นที่ใกล้เคียง ให้เกิดการกระจายประโยชน์อย่างเหมาะสม เท่าเทียม พร้อมให้ความสำคัญต่อการรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม สภาพทางสังคมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม

         นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยฯ โดย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในที่ประชุม ได้ให้ข้อคิดเห็นถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ไว้ว่า เมืองเก่าสุโขทัย ได้รับรางวัลระดับสากลจำนวนมาก ทั้งการเป็นเมืองมรดกโลก และUCCN หรือ การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยในปีที่ผ่านมา 2564 ได้รับรางวัลสุดยอด 100 หรือ Top100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก จากองค์กรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ Green Destination Foundation แสดงถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความมุ่งมั่นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเรื่องราวและแนวปฏิบัติที่ดี เป็นตัวอย่างให้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆทั่วโลก ทั้งนี้ จากผลประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองเก่าสุโขทัย นั้น มีโครงการที่ควรดำเนินการถึง 33 โครงการฯ ที่ควรบูรณาการให้หน่วยงานต่างๆนำไปขับเคลื่อนร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การทำให้เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว การพัฒนาภูมิทัศน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาเรื่องนกอพยพที่มารบกวนชาวบ้าน การฟื้นฟูประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิม อาทิ ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น พูดจาภาษาสุโขทัยฯลฯ อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก(Global Sustainable Tourism Criteria, GSTC)
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวเจษฎี จิตต์ปรีชา   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
14/9/2565 21:32:29น. 400
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองเก่ามรดกโลกสุโขทัยสู่มาตรฐานสากล ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก(Global Sustainable

#เมืองเก่า
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน