กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในยุค Next normal (Show&Share)

14/9/2565 22:07:04น. 394
show&share

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565  กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในยุค Next normal (Show&Share) ณ อาคารสงวนเสริมศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม สรุป และประเมินผลในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิต  รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิตในยุค Next normal  และ จัดแสดงผลงานของแต่ละหน่วยกิจกรรม Show&Share  ให้หน่วยกิจกรรมนิสิต ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ของทั้งองค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต และ ชมรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ  อีกทั้งยังมีการประกวดวิดิโอประมวลภาพกิจกรรม ของแต่ละหน่วยกิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบคลิปวิดีโอและกิจกรรมการประกวด ประเมินผลงานของหน่วยกิจกรรมนิสิต โดยมีโครงการเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

  1. ประเภทองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต
  2. ประเภทชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  3. ประเภทชมรมด้านจิตสาธารณะ
  4. ประเภทชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดี รองศาสตราจารย์  ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ร่วมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยกิจกรรมนิสิตและให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทอีกด้วย   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
14/9/2565 22:07:04น. 394
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในยุค Next normal (Show&Share)

#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน