บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas"

16/9/2565 14:14:41น. 275
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

           บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้บรรยายในกิจกรรมอบรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas" ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมจุน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

       ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา Software requirement และวิชา Database ทางสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ และดร.ณัฐพล หาญสมุทร ได้ร่วมกิจกรรมดำเนินกิจกรรมอบรมด้วย

        กิจกรรมนี้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงองค์ประกอบทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/9/2565 14:14:41น. 275
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas"

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน