คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

16/9/2565 14:16:10น. 225
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

       คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงาน ในหัวข้อ “การวางแผนอนาคตในสายงานด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

               การเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มีอาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา และได้รับเกียรติจากคุณรัชพล สัจจกุล Creative Group Head บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณปฏิพัทธ์ ตันกลาง ผู้จัดการการตลาด ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (ทีทีบี) เป็นวิทยากรร่วมการเสวนาในครั้งนี้ และได้แชร์ประสบการณ์การทำงานในสายงานต่างๆ ทั้งงานด้านนิเทศศาสตร์ และด้านการบริหาร

               ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตคณะบริหารุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องวิชาการ หรือการปรับตัวสู่ยุคการทำงาน เพื่อให้นิสิตได้ออกไปฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/9/2565 14:16:10น. 225
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน