คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เปิดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

16/9/2565 14:38:44น. 185
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เปิดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จากบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน และในเวลา 15.00 น. จะทำการปิดหน่วยเสนอชื่อฯ เพื่อทำการขานชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยไม่มีการนับความถี่ ก่อนนำรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ในการพิจารณารายชื่อฯ จำนวนไม่เกิน 3 รายชื่อ และรายงานไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อดำเนินการในส่วนต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/9/2565 14:38:44น. 185
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน