คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป"การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCGณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

20/9/2565 18:36:24น. 393
U2T for BCG

   ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป" การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

          คณะนิติศาสตร์มีโครงการที่รับผิดชอบ 21 ตำบล โดยมีอาจารย์ 8 ท่าน เป็นหัวหน้าโครงการ ได้แก่
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล รับผิดชอบ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
2. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงค์ รับผิดชอบ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
3. ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ รับผิดชอบ
    1) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    2) ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    3) ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
    4) ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
4.ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รับผิดชอบ
    1) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    2) ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
    3) ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
    4) ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
5.ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รับผิดชอบ
    1) ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    2)ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    3)ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    4) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
6.ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รับผิดชอบ
    ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
7.ผศ.วีระยุทธ หอมชื่น รับผิดชอบ
    1) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    2)ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    3)ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
8.อาจารย์พิษณุ เจนดง รับผิดชอบ
    1)ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
    2) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    3) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


          ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T4BCG ของชุมชน จำนวน 98 ตำบล อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของฝาก และของที่ระลึกมากมาย
การแสดงแฟชั่นโชว์ U2T Product Showcase
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการ U2T4BCG เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"
การประกวด U2T4BCG Showcase Awards    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
20/9/2565 18:36:24น. 393
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน